Neighbourhood Watch messaging
Croeso i OWL ar gyfer Cynlluniau Gwarchod Gogledd Cymru

Defnyddir OWL gan Gogledd Cymru a chydlynwyr lleol i adeiladu ar a chyfathrebu â 1,000oedd o gynlluniau gwarchod ledled y wlad.

Mae OWL yn ateb datblygedig er mwyn i’r heddlu a chymunedau allu datblygu a rheoli cynlluniau Gwarchod y Gymdogaeth, Gwarchod Ysgolion, Gwarchod Tafarndai, Gwarchod Busnesau ac amrywiaeth o gynlluniau eraill. Mae OWL yn darparu aelodau’r cynlluniau gwarchod â’r negeseuon diweddaraf a negeseuon am droseddau a hynny dros e-bost, ffôn, SMS neu ffacs.

Logio i mewn os ydych eisoes wedi derbyn cyfrinair gan OWL. I ymuno â’ch cynllun Gwarchod y Gymdogaeth lleol, neu os ydych eisoes yn aelod ond nad oes gennych gyfrinair, defnyddiwch y teclyn dod o hyd i gynllun gwarchod a welir isod a chysylltwch â’ch cydlynydd lleol.

Find your Nearest Watch
Dod o Hyd i’ch Cynllun Agosaf yng Ngogledd Cymru

Er mwyn cofrestru neu gysylltu â’ch cynllun gwarchod agosaf yng Ngogledd Cymru, dewiswch y cynllun y mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddo a nodwch god post eich cartref neu’ch busnes yn llawn.

Cynllun Gwarchod:
Eich Cod Post:

Mae’r Cynlluniau sy’n cael eu rhedeg yng Ngogledd Cymru yn cynnwys Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Tafarndai, Gwarchod Ysgolion, Gwarchod Siopau, gwarchod Busnesau, Gwarchod y Gymdogaeth a llawer mwy. Dewiswch un o’r rhestr uchod.

Secured by Design, police preferred specification
Mae OWL wedi’i gymeradwyo’n gan yr Heddlu’n genedlaethol – Eich diogelwch a’ch data

Mae OWL yn aelod o ‘Secured by Design’ sef y fenter gan Gymdeithas Prif Swyddogion Heddlu sydd â’r nod o leihau trosedd drwy gynnyrch a phrosesau arloesol. Logo SBD yw’r unig symbol sy’n gwarantu cymeradwyaeth yr Heddlu yn genedlaethol ar gyfer cynnyrch.

McAfee SECURE - click to verify that OWL is secure Mae diogelwch OWL yn cael ei brofi’n ddyddiol. Cliciwch ar logo diogelwch McAfee am gadarnhad ac i gael mwy o wybodaeth.

Yn ystod ac ar ôl y broses logio i mewn, bydd yr holl ddata a anfonir rhwng eich cyfrifiadur ac OWL yn cael ei amgryptio dros y Rhyngrwyd. Sicrhewch fod eich cyfrinair OWL yn parhau’n gyfrinach a pheidiwch â’i ddatgelu i unrhyw un, ddim hyd yn oed rhywun sy’n honni eu bod yn gweithio i’r Heddlu neu OWL.

Partneriaid a chefnogwyr

FNWA

Negeseuon Cymunedol

Os nad yw'r syniad o ymuno â Gwarchod y Gymdogaeth ddim yn apelio atoch chi ond yr hoffech dderbyn rhybuddion am droseddau a gwybodaeth atal trosedd, beth am ymuno â'r gwasanaeth Negeseuon Cymunedol. Dim ond eiliadau fydd hi’n ei gymryd i ymuno ac mae'n rhad ac am ddim.

 

Awards

e-Government National Awards 2008 WINNERe-Government National Awards 2008 Winner: Innovation in local strategy

Network Wales AwardsNetwork Wales Awards 2010, runner up for Best Communications.

Britain's Digital Elite awarded for OWLWinner of Britain's Digital Elite awarded by Microsoft & Real Business.

Hertfordshire Business Awards, Best Business WebsiteWinner of Best Website & finalist of Creative Innovation.